LIST OF EXHIBITORS

 • Bianca School

  Visit Site

 • London International Academy

  Watch Video Visit Site

 • Rugby School Thailand

  Visit Site

 • Stamford American International School

  Visit Site

 • The Kilmore International School

  TKIS là trường trung học có 30 năm kinh nghiệm giảng dạy Bằng Tú Tài Quốc Tế (IBDP) tại Úc. Chúng tôi hỗ trợ các em học sinh quốc tế trên nhiều phương diện, đặc biệt là với chương trình nội trú cho học sinh từ Khối 7-12 và phụ đạo sau giờ học. 100% học sinh tốt nghiệp IBDP được tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu thế giới. Các em học sinh có nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng lãnh đạo và đội nhóm trong môi trường đa văn hóa. Đồng thời, trường cũng giúp các học sinh nộp hồ sơ vào các trường đại học nổi tiếng ở Anh, Mỹ, Úc, Canada,…

  Visit Site

 • The Stay Club.

  Visit Site

 • Whittle School & Studios

  Visit Site

All my fears were resolved and now I am in my fourth year of study. Everyday I fall a little more in love with a city that I never thought possible to live in.

Ben Amos